GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Wizualne projektowanie baz danych w programie DBDesigner

Włodzimierz Gajda

1. Aplikacja DBDesigner4

Rysunek 1. Okno główne aplikacji DBDesigner4

Obszary zaznaczone na ilustracji:

Program DBDesigner możemy pobrać ze strony domowej producenta. Narzędzie to jest jest rozpowszechniane na licencji GNU GPL, a zatem jest całkowicie bezpłatne zarówno do użytku domowego jak i zastosowań komercyjnych.

Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18