GAJDAW


MOJE KSIĄŻKI

Książka pt. Git. Recipes
Książka pt. Git. Rozproszony system kontroli wersji
Książka pt. PhpStorm Starter
Książka pt. Symfony w przykładach
Książka pt. GIMP. Praktyczne projekty. Wydanie II
Książka pt. PHP, MySQL i MVC. Tworzenie witryn WWW opartych na bazie danych
Książka pt. PHP. Praktyczne projekty

PROGRAMY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


GIMP: tworzenie grafiki na potrzeby WWW (część 4)

Włodzimierz Gajda

11. Podsumowanie

Korzyści z wykorzystania warstw w tworzonych grafikach polegają na oddzieleniu różnych elementów rysunku. Każda warstwa może być modyfikowana niezależnie od pozostałych. Zmianom podlegają takie cechy jak położenie, rozmiar czy kolorystyka. Dzięki temu przegrupowanie elementów rysunku sprowadza się do przesuwania warstw oraz zmiany ich kolejności.

Główny zarzut do warstw w GIMPie to brak możliwości grupowania i rozgrupowywania. Bez operacji grupowania warstw wykonanie efektu dla wielu osobnych elementów będzie wymagało wiele pracy (każdą warstwę będzie trzeba uczynić aktywną, wykonać zaznaczenie a następnie sam efekt). Ponadto, jeśli nie grupujemy warstw, to zarządzanie długą listą w oknie dialogowym również nie jest wygodne.

Tabele 1 oraz 2 przedstawiają opcje programu GIMP wykorzystane w omówionych ćwiczeniach. Tabela 1 zawiera opcje menu kontekstowego okna Warstwy, kanały i ścieżki, które aktywujemy prawym kliknięciem w jedną z warstw wewnątrz okna. Opcje przedstawione w tabeli 2 są dostępne w menu kontekstowym obrazu aktywowanym po prawym kliknięciu w obraz.

Kolejne drobne błędy w GIMPie to nazwa opcji Usuń kanał w menu kontekstowym okna warstw (powinno być: Usuń warstwę) oraz skrót klawiszowy Prior w menu kontekstowym obrazu Warstwy | Stos | Poprzednia warstwa (powinno być: PgUp).

lp. Funkcja Opcja menu Klawisz skrótu
1. Tworzenie nowej warstwy Nowa warstwa Ctrl+N
2. Zmiana kolejności warstw Stos Ctrl+B, Ctrl+F, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+F
3. Duplikowanie istniejącej warstwy Zduplikuj warstwę Ctrl+C
4. Zakotwiczanie pływającego zaznaczenia Zakotwicz warstwę Ctrl+H
5. Usuwanie warstwy Usuń kanał Ctrl+X
6. Łączenie warstw widocznych Połącz widoczne warstwy Ctrl+M
7. Łączenie wszystkich warstw Spłaszcz obraz -
8. Dodawanie maski Dodaj maskę warstwy -
9. Usuwanie maski warstwy Usuń maskę warstwy -
10. Zaznaczenie nieprzezroczystego fragmentu warstwy Zaznaczenie z kanału alfa -

Tabela 1. Opcje menu kontekstowego okna Warstwy, kanały i ścieżki

lp. Funkcja Opcja menu Klawisz skrótu
1. Wyrównanie Warstwy | Wyrównaj widoczne warstwy -
2. Narzędzie tekstowe Narzędzia | Tekst t
3. Paleta kolorów Okna dialogowe | Palety Ctrl+P
4. Magiczna różdżka Narzędzia | Zaznaczanie | Zaznaczanie rozmyte z
5. Wypełnianie kolorem Narzędzia | Rysowanie | Wypełnianie kubełkiem Shift+B
6. Wypełnianie gradientem Narzędzia | Rysowanie | Gradient l
7. Przesuwanie warstw Narzędzia | Przekształcanie | Przesuń m
8. Przesuwanie warstw - strzałki, Shift+strzałki
9. Zmiana bieżącej warstwy - PgDown/PgUp
10. Obniżanie/podnoszenie warstwy - Shift+PgUp, Shift+PgDown
11. Warstwa na szczyt/na dół - Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDown
12. Działanie maski - Ctrl+klik w maskę

Tabela 2. Opcje menu kontekstowego obrazu


Reklama

Szkolenia z Zend Framework 2.0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11